1716 – 2016

300 år siden slaget på Norderhov

Tidlig i mars 1716 angrep den svenske kongen, Karl 12, Norge med omkring 7.000 soldater. Flere slag sto omkring på Østlandet. Ett av dem fant sted på Ringerike, på Norderhov og faktisk delvis inne i den bygningen som i dag er Ringerikes Museum, den tidligere Norderhov gamle prestegård.

Daværende prestekone i Norderhov gamle prestegård, Anna Colbjørnsdatter, har av mange fått æren for at omkring 200 norske soldater beseiret omkring 600 svenske soldater i slaget på Norderhov, natten til 29. mars 1716. Kulehull inne i en av stuene, Svenskestua, vitner om den dramatiske hendelsen.

I løpet av året 2016 vil dette bli markert på Ringerikes Museum med en rekke aktiviteter.

  • Museet planlegger å gjenskape deler av slaget med svenske og norske soldater, som virkelig skyter løs på hverandre – dog med løskrutt.
  • Flere foredrag knyttet opp til krigshendelsene.
  • Ny utstilling som behandler temaet med nye øyne.
  • Egne opplegg for skoleklasser.
  • Grupper og andre interesserte får en særlig innføring i dramatikken.

Munnladningsgevær fra tidlig 1700-tallet, brukt i slaget på Norderhov i 1716.

Soldatuniform fra 1716. 

Sverd brukt under slaget på Norderhov i 1716. Under sverdene er det hull i veggen, det er kulehull fra slaget på Norderhov.