Bunad og folkedrakt på Ringerike

Årets hovedutstilling omhandler Ringeriksbunaden