Foredrag om Reformasjonen på Ringerike

Foredrag om Reformasjonen på Ringerike

Klokken 19.00. I regi av Ringerike Historielag forteller Gudmund Bakke om hva som skjedde lokalt på 1530-tallet, da Norge overgikk fra den katolske tro til den lutheranske.

I regi av Ringerike Historielag forteller Gudmund Bakke om hva som skjedde lokalt på 1530-tallet, da Norge overgikk fra den katolske tro til den lutheranske.