Grunnkurs i sleksforskning

Klokken 19.00. Tips og råd vedrørende hvor man kan finne kildene. Hvilke kilder ligger ute og hvordan lete seg frem i jungelen av informasjon. Holdes av Nils Elsrud i regi av Ringerikes Slektshistorielag.