Hole-dagen

Hole-dagen i samarbeid med Frivillighetssentralen i hole. Boder og underholdning, klokken 11.00-16.00.

Frivilligsentralen, lag og foreninger og privatpersoner fra Hole viser det kulturelle mangfoldet som lever i bygda.

Underholdning.