Lansering av Årets Heftet Ringerike.

Lansering av Årets Heftet Ringerike.

Flere av årets artikkelforfattere holder små mini-foredrag. Også stort salg av lokalhistoriske bøker fra Hole og Ringerike. Gratis inngang. Salg av kaffe og kake.

Lansering av årets Heftet Ringerike.
Flere av årets artikkelforfattere holder små mini-foredrag.
Også stort salg av lokalhistoriske bøker fra Hole og Ringerike.

Gratis inngang. Salg av kaffe og kake.