• 14 feb

    Klokken 19.00 Litt om forskjellige kilder innen fengsel og fangeprotokoller. Holdes av Tom Larsen i regi av Ringerike Slektshistorielag. Ringerike Slektshistorielag vil også avholde årsmøte i forbindelse med dette foredraget.