• 28 okt

    Flere av årets artikkelforfattere holder små mini-foredrag. Også stort salg av lokalhistoriske bøker fra Hole og Ringerike. Gratis inngang. Salg av kaffe og kake.