Klokken 19.00.
Vi skal se nærmere på bruken av kilder som skjøter, skifter, eiendom, matrikkeler, jordbøker, militæte og emigranter. Holdes av Nils Elsrud i regi av Ringerikes Slektshistorielag.