Ringerikes Museum

 

menyen

Ringerikes Museum

Homepage
Opp/Up/Auf
Anna Colbjørnsdatter
Jørgen Moe
Kongehaugen
Åsatro
Hjemmestyrkemuseet

Søkesiden/The Search Page/Das Suchen Seite
Søk i sidene

[Lokalhistorie]

[Kunsthistorie] 

[Gjenstander]

 

Sist revidert 05. mars 2004

"Jørgen Moe minnet"

Foto © Bjørn Johnsen, Buskerud Fylkesfotoarkiv

Jørgen Moe Jørgen Moe ble født på Mo gård, beliggende omkring to kilometer syd for museet, 22. april 1813. Han vokste opp på en velstående bondegård i et rikt og levende tradisjonsmiljø. Jørgen Moe utdannet seg til prest, og ble i 1853 kapellan i Olberg kirke ved Krøderen og Sigdal kirke i Sigdal. I 1863 ble han sokneprest i Bragernes kirke i Drammen og i 1870 kom han til Vestre Aker kirke i Christiania. I 1875 ble han biskop i Kristiansand, hvor han også døde i 1882.

Gjenstander etter Jørgen MoeImidlertid er nok Jørgen Moe mest kjent for sin innsats i forbindelse med innsamling av norske folkeeventyr fra slutten av 1830-årene og framover, hvor han sammen med Peter Christen Asbjørnsen sto for en av de store nyskapningene i norsk litteraturhistorie. Det var for øvrig også her på Norderhov gamle prestegård, hvor Ringerikes Museum befinner seg i dag, at Asbjørnsen og Moe Skredsvik maleri - Moe-minnettraff hverandre for aller første gang, i forbindelse med at begge i 1826 ble av sine respektive foreldre sendt til prost Størens treårige artiumsforberedende kurs. Det var her på Ringerike at deres interesse for muntlig fortellertradisjon ble født, og den første spiren lagt til det som skulle bli en av de mest kjente og kjære av alle bøker i alminnelige hjem over hele landet; Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr.

Derfor er det hyggelig at Ringerikes Museum i 1930-årene av Marie Moe, Jørgen Moes datter, fikk en testamentarisk gave bestående av omkring 500 gjenstander fra Jørgen Moes private hjem. Det er disse gjenstander som utgjør Moe-minnet. Vi ser bl.a. hans møbler, som gir innblikk i 1800-tallets byborgerskap, og en malerisamling på 20 oljemalerier, hvor flere av 1800-tallets mest anerkjente malere er representert.

 

Fylkesfotoarkivets galleri
[ Hønefoss ]   [ Søndre Torv ]  [ Nordre Torv ]  [ Krokskogen ]  [ Skolebilder ]  [ Tyristrand ]
[ Hole ]  [ Hurum]  [ Røyken ]    

Ringerike © Ringerikes Museum
Alle rettigheter forbeholdt/All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten
If you experience any errors here, please contact the //Webmaster.
Hole