Om Ringerikes Museum

Ringerikes Museum er et særdeles spennende museum hvor vi blant annet møter lokale historiske personer som senere har fått nasjonal betydning.

Ringerikes Museum ligger i en nesten 400 år gammel tømmerbygning, som også kalles for Norderhov gamle prestegård. Den var i bruk som privatbolig for soknepresten til Norderhov kirke fra 1635 og fram til slutten av 1950-årene. Da flyttet den siste prestefamilie ut og bygningen ble stående tom. Den ble deretter solgt til Ringerikes Museum som etablerte et lokalt kulturhistorisk museum, som åpnet for publikum i 1961.

Mange av de opprinnelige romløsningene er fortsatt intakt, så et besøk her er nesten som å skru klokka flere hundre år tilbake i tid. På mange måter sitter historien bokstavelig talt i veggene.

Museet ligger i landlige omgivelser og lett tilgjengelig, bare noen få hundre meter fra E16, omkring tre kilometer syd for Hønefoss.

Vi har felles parkeringsplass med Norderhov kirke, en praktfull middelalderkirke fra slutten av 1100-tallet.

Kirkeklokke fra slutten av 1300-tallet, som tidligere hang i Norderhov kirke.

Hva slags vær varsles det i dag?

Munnladningsgevær fra tidlig 1700-tallet, brukt i slaget på Norderhov i 1716.